Nyɛlɔwɛ o irkit ween tɛɛnyit ram ki amɔnki tɔrkɔnɔm 2016

Downloads: 

Taŋaamek nyɛlɔwɛ ci irkit nico noko! Anyak gɔɔn nyɛlɔyi ceeni zaar cigin doon ma anyak iinya ci awɔ doon Murleye ki Kɛmɛriboŋnye.

Kajeeza tiŋeere aliŋliŋnyu juruŋ!