Kɔrɔɔg

Katalnanin Websaite o Murlo! Kanyaka kaal ci meel ci ka cinɔ ka wodaai! Akeebi ma akɔla ma buk azirar Waragɛnya o Tammo Murleye. Anyak buk vidiyɛt ci ka gɛlɛɛm ki bɔyɛn ci Waragɛ o Tammo ka zirar.

Taŋaamek gɔɔn tup.